Een krachtig, nieuw leernetwerk van beslissers uit Nederland en België om ook na 2023 het techniekonderwijs te blijven versterken. Dat vraagt om een uniek leernetwerk met toekomstvisie, lef en ambitie om samen te innoveren en de verbinding te maken met nationale en internationale techniekaanpakken. Dat vraagt om Procuratio, dé leernetwerkorganisatie techniek & technologie voor beslissers uit onderwijs, bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen in Nederland en België.

 

Doelgroep

Procuratio is hét leernetwerk techniek & technologie voor beslissers uit onderwijs, bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen in Nederland en België. Dé enige internationale club waar beslissers uit beide landen samenkomen om de uitdagingen voor een sterk en duurzaam technisch beroepsonderwijs met elkaar aan te gaan. Leer van nationale en internationale ontwikkelingen, om ze vervolgens te bespreken in uw eigen netwerk en toe te passen in uw eigen regio.

 

Over ons

Procuratio is opgericht door Adri Pijnenburg en Maurice Ambaum

Adri Pijnenburg (1963) is eigenaar van Pijnenburg Techniek Scouting bv, innovatieversnellers voor het Techniekonderwijs in NL & Vlaanderen. Met een gepassioneerd team van experts richten wij ons op vraagstukken voor innovatief toekomstbestendig beroepsonderwijs vmbo & mbo techniek met de technologie en skills voor de arbeidsmarkt van morgen.

Maurice Ambaum (1967) is eigenaar van marketingcommunicatiebureau Ambaum BrandMakers: www.ambaum.nl

Publicaties

Procuratio heeft tot dusver twee boeken uitgegeven.


Brievenboek minister

Prominenten uit het (techniek)onderwijs en bedrijfsleven hebben open brieven geschreven aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In die brieven dragen zij ideeën, wensen en kansen voor het techniekonderwijs in Nederland aan. De brieven zijn geschreven om de discussie over duurzaam en succesvol techniekonderwijs in Nederland op een positieve wijze verder aan te jagen. Dat het techniekonderwijs het zwaar heeft, dat scholen afdelingen techniek sluiten, dat minder leerlingen voor techniek kiezen, dat er een groot tekort aan vakmensen ontstaat, dat is allemaal bekend. Daar gaan de brieven dus niét over. Maar ze beschrijven wél hoe het techniekonderwijs in hun beleving kan overleven.

Klik hier om het boek te bestellen

 


Inspiratieboek Energietransitie
De omslag van fossiele naar duurzame energie heeft een flinke impact op de werkgelegenheid. In sectoren gericht op fossiele energie verdwijnen banen. Tegelijkertijd ontstaan rond energiebesparing en duurzame energie in razend tempo nieuwe oplossingen, producten,  markten en nieuwe loopbanen voor toekomstig vakmanschap. Het is de vraag of er voldoende vakbekwame mensen zijn voor deze banen. Het Inspiratieboek Energietransitie zoomt in op de vraag hoe de kloof tussen energietransitie en arbeidsmarkt kan worden verkleind en wat dat betekent voor het technisch beroepsonderwijs in ons land.

Klik hier om het boek te bestellen