Over ons en de kennispartners

VOORSPRONG DOOR EXPERTS vmbo & mbo & hbo 

Welkom bij Pijnenburg Techniek Scouting.

Pijnenburg is een onafhankelijk onderwijsadviesbureau dat sinds 2017 opdrachtgevers in de onderwijssector en het bedrijfsleven verrast met slimme, nieuwe inzichten en techniekaanpakken. Wij scouten succesvolle techniekaanpakken in Nederland en daarbuiten, en maken deze toepasbaar door innovatie te koppelen aan creativiteit gericht op de arbeidsmarkt van morgen. Onze unieke maatwerkaanpak zet u op voorsprong.

Onze diensten:

  • Toekomstbestendig innovatief Techniekonderwijs
   • Wij ontwikkelen en implementeren met het onderwijsteam en directie een toekomstbestendige visie  gericht op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van morgen.
  • Onderwijsondersteuning
   • Sterk Techniekonderwijs (STO) 2024-2028
   • Doorlopende leerroutes:
    *onderbouw vmbo naar alle profielvakken bovenbouw vmbo
    *vmbo/havo naar mbo 1,2,3,4 en hbo.
    *Inhoudelijke zoekmonitor vmbo-mbo-bedrijfsleven (stage/BPV) www.vmbo-mbo.nl
   • Doorontwikkeling van het curriculum en praktijklokaal met het Ontwerptool Onderwijs & Leeromgeving
    Begeleiding bij het (door)ontwikkelen van onderwijs en leeromgevingen:
    *onderbouw vmbo (PPO-PSO naar openen van de vensters van de leerlingen)
    *bovenbouw profielvakken Techniek (PIE,BWI,M&T,MVI) – Zorg & Welzijn (Z&W)
    Economie & Ondernemen (E&O) – Maritiem & Techniek (MaT) – Dienstverlening & Producten (D&P)
    *praktijkgerichte programma’s (pgp) gl,tl,mavo en havo P
   • Hybride leeromgeving / praktijklokalen Techniek: Moderne en toekomstbestendige praktijklokalen voor vmbo en mbo techniek
   • Techlabs & Belevingslabs: Ontwikkeling en realisatie van innovatieve labs voor po en vo.
  • Professionalisering & Coaching
   • PTA basis op orde:  vmbo profielvakken & praktijkgerichte programma’s gl/tl/havo p
   • Coaching op de werkvloer: Professionalisering van onderwijsteams op de werkvloer van vmbo en mbo.
   • Onderwijskundige Procesbegeleiding: Visieontwikkeling en inhoudelijke ondersteuning bij onderwijsontwikkeling.
   • Ontwikkelen en trainingen: Projectmatig werken, vakoverstijgend onderwijs, didactisch coachen, formatief handelen
   • AI Training: Ondersteuning bij AI-toepassingen in beroepsgerichte vakken ism SECA DocentenSelectie
   • VCA trainingen inclusief examen ism Construction Media
   • LOB integrale loopbaancompetenties
  • Werving & Ondersteuning
   • Werving & Selectie: Docenten en instructeurs voor techniek & technologie  ism SECA DocentenSelectie.
   • Onderwijssubsidies: Aanvragen van onderwijssubsidies bij OCW
  • Netwerken & best practices & intervisies
   • Leernetwerk: Delen van best practices binnen ons netwerk van opdrachtgevers.
   • Intervisies & Expo’s: Intervisies in Nederland, Vlaanderen, Estland en deelname aan de World Expo in Japan in juni 2025.De experts van Pijnenburg zijn ervaringsdeskundigen die de inhoud kennen en de taal van onderwijsprofessionals spreken.

  Trends onderwijs en arbeidsmarkt 2030 – studiedag – conferentie – netwerkevent
  Wat zijn de onderwijsontwikkelingen en hoe ontwikkelt zich de arbeidsmarkt en vervolgonderwijs? Wat komt er op ons af en hoe kunnen we hier als onderwijs op inspelen, wat zijn de kansrijke aanpakken, hoe doen andere scholen en landen dit zoals bv Estland (Pisa nr 1 Europa) en wat kunnen wij hiervan leren?
  Wij delen dit graag met u en Adri Pijnenburg is een veelgevraagde spreker tijdens studiedagen en conferenties, u weet ons te vinden.

  Contact

  Heeft u interesse in een voorsprong door innovatieve onderwijsaanpakken? U bent welkom en wij delen graag.

  Ons Team

  Adri Pijnenburg

  Konra Buls

  Gertjan Kooij

  Myrinne van Mierlo

  Marten Jan van Olphen

  Janet van Mil

  Simon Baars

  Vincent Raphael

  Visie en missie trends onderwijs & arbeidsmarkt Taste the future

  Bron: Smart Makers Academy

  Onze kennispartners 2024

  Samen met deze kennispartners ontwikkelen wij nieuwe innovatieve producten en diensten voor het Technologie -en Techniekonderwijs van vandaag.

  Wilt u ook kennispartner worden? Stuur een mail naar secretariaat@pijnenburgpts.nl